مهم ترین بخش اینجوی نانو از نظر شما؟
(12.5%) 2
تالار گفتمان
(12.5%) 2
مقالات (pdf + word)
(12.5%) 2
کلیپ های زیرنویس
(12.5%) 2
آموزش های مجازی
(12.5%) 2
خبرنامه ایمیلی
(18.75%) 3
صفحه اینستاگرام
(6.25%) 1
دانلودستان
(6.25%) 1
باشگاه مشتریان
(6.25%) 1
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 16